Uwaga przedsiębiorcy z Warmii i Mazur

  • serwis 

Uwaga przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski dokonał wyboru grantodawcy, który będzie udzielał dotacji w ramach wsparcia „covidowego”. Środki mogą być przeznaczone na bieżącą działalność firm („obrotówka”), a dofinansowanie może być udzielone na poziomie 90%. Konkurs przeprowadzać będzie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zaglądajcie na stronę https://www.wmarr.olsztyn.pl/rpo-wim-2014-2020/konkursy