Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplanów, analiz
Oferujemy obsługę w zakresie zarządzania projektem, która zapewni prawidłową jego realizację i rozliczenie
Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości, ksiąg handlowych, kadr i płac, rozliczeń z ZUS
Realizujemy usługi kosztorysowania na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej/projektowej
Swoim klientom oferujemy usługi informacyjne o sposobie inwestowania w kryptowaluty czy forex
Poznaj listę programów dotacyjnych na lata 2014-2020 dysponujących środkami Unii Europejskiej

Aktualności

Nasze ostatnie sukcesy

W ramach przygotowywanych wniosków o dofinansowanie dwa  ZOZy uzyskały dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury na zakup środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się pandemii COVID19. Jest to ZOZ z Pisza prowadzony…

Uwaga przedsiębiorcy z Warmii i Mazur

Uwaga przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski dokonał wyboru grantodawcy, który będzie udzielał dotacji w ramach wsparcia „covidowego”. Środki mogą być przeznaczone na bieżącą działalność firm („obrotówka”), a dofinansowanie…

Obniżenie dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

Obniżenie dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Niestety obecnie poziom dofinansowania wynosi dla większości zainteresowanych 30%, a było wcześniej możliwe nawet 90%. Kto zdążył to skorzystał. Naszym klientom jeszcze się udało.

O Firmie

Jesteśmy firmą świadczącą usługi wsparcia biznesu, osób fizycznych, organizacji pozarządowych w poszukiwaniu środków zewnętrznych na działania które chcieliby realizować. Zajmujemy się również usługami w zakresie prowadzenia księgowości oraz inwestowania z wykorzystaniem wirtualnej waluty