Przygotowywanie wniosków

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplanów, analiz

Dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie główny warunek uzyskania dotacji. Skuteczny wniosek, który zmaksymalizuje szanse na uzyskanie dofinansowania powstaje jako efekt naszej współpracy z klientem.

Rozpoczynamy pracę od kompleksowej analizy pomysłu z wysłuchaniem i zrozumieniem potrzeb i oczekiwań potencjalnego beneficjenta. Po takiej analizie zawsze przedstawiamy naszemu klientowi realne szanse na dofinansowanie unijne.

Praca nad projektem przebiega w etapach:

  1. Omówienie potrzeb inwestycyjnych klienta
  2. Weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania ze wskazaniem programu finansującego
  3. Rekomendacja rozwiązania z przedstawieniem warunków konkretnego konkursu.
  4. Przedstawienie i uzgodnienie zasad współpracy, podpisanie umowy.
  5. Opracowanie dokumentów i pomoc w pozyskanie niezbędnych załączników.
  6. Wsparcie na wszystkich etapach weryfikacji wniosku.