Usługi kosztorysowania

Realizujemy usługi kosztorysowania na podstawie dostarczonej dokumentacji

Realizujemy usługi kosztorysowania na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej/projektowej.

Dla mniejszych przedsięwzięć wykonujemy również usługę przedmiarowania (małe inwestycje w ramach „Czyste powietrze”, „Moja woda”, pomosty, wiaty, garaże).