Realizacja projektu i jego rozliczanie

Sukces uzyskania dofinansowania to dopiero początek całego procesu

Sukces uzyskania dofinansowania to dopiero początek całego procesu, który zapewni prawidłową realizację i rozliczenie projektu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy obsługę w zakresie zarządzania projektem – od momentu uzyskania informacji o przyznanym finansowaniu do momentu rozliczenia i otrzymania ostatniej płatności w projekcie.

Zakres naszej usługi obejmuje:

  1. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.
  2. Sporządzanie i aktualizacja harmonogramu.
  3. Przygotowanie i uzupełnianie wniosków o płatność, opisywanie dokumentów.
  4. Przygotowanie zapytań ofertowych zgodnych z zasadami konkurencyjności oraz postępowań zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Monitorowanie i weryfikacja wskaźników określonych w dokumentacji projektowej.
  6. Przygotowywanie pism/stanowisk do instytucji wdrażających/zarządzających oraz utrzymywanie kontaktu z tymi instytucjami w imieniu klienta.
  7. Wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje.
  8. Usługa Inżyniera Kontraktu