Usługi księgowe i kadrowe

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości, ksiąg handlowych, kadr i płac, rozliczeń z ZUS

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości, ksiąg handlowych, kadr i płac, rozliczeń z ZUS.

Zajmujemy się sporządzaniem i przesyłaniem niezbędnych dokumentów rozliczeniowych. Analizujemy potrzeby firmy zainteresowanej współpracą i dopasowujemy zakres usług. Usługi prowadzimy zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, dopasowując ofertę do indywidualnych wymagań Klienta.

Zakres ten obejmuje:

  1. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Zajmujemy się ewidencjonowaniem, a także rozliczaniem Klientów przed Urzędem Skarbowym. Sporządzamy niezbędne dokumenty – wszystko zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.
  2. Prowadzenie księgi handlowej (pełnej księgowości). Przeprowadzamy analizy finansowe oraz pomagamy w prowadzeniu właściwej polityki rachunkowej.
  3. Obsługa w zakresie kadr i płac. Przejmujemy odpowiedzialność za tworzenie listy płac, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz kalkulację wynagrodzeń pracowniczych.
  4. Wsparcie w sporządzaniu i przesyłaniu rozliczeń oraz raportów okresowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na życzenie Klienta jesteśmy również obecni przy kontrolach oraz inspekcjach.